Hienoa että olet valinnut Tervolan Vuokratalot Oy:n asunnon kodiksesi, tältä sivustolta löydät asumisen aikaisia ohjeita ja lomakkeita.

Asumissäännöt Vastuunjako HinnastoIrtisanominen

Asumissäännöt

Tervolan Vuokratalot Oy:n hallitus on 17.3.2021 järjestetyssä kokouksessaan hyväksynyt vuokratalojen järjestyssäännöt.

Järjestyssäännöt on tarkoitettu tukemaan ja selventämään vuokra-asumisen pelisääntöjä ja vuokralainen sitoutuu allekirjoittamallaan vuokrasopimuksella noudattamaan annettuja sääntöjä.

Järjestyssäännöt.pdf

Vastuunjakotaulukko

Vuokralaisella ja vuokranantajalla on asumiseen ja kiinteistöön liittyviä erilaisia velvollisuuksia ja vastuita, oheisella vastuunjakotaulukolla on selvitetty miten vastuut jakautuvat vuokralaisen ja vuokranantajan välillä.

Vuokralaisella on aina ilmoitusvelvollisuus, mikäli hän havaitsee huoneistossa, yhteisissä tiloissa tai kiinteisössä vikoja/puutteita. Erityisesti vesi, viemäri ja lämpöverkostossa olevista vioista ja vuodoista tulee ilmoittaa viipymättä vuokranantajalle.

vastuunjakotaulukko.pdf

Asukaslaskutushinnasto

Hinnaston avulla määritellään kiinteistönhoidon erillistöiden laskutus, kuten mm. muuttokorjausten laskutus ja huoneistoon tehtävien asumisen aikaisien korjausten kustannukset

Asukaslaskutushinnasto.pdf

Huom! laskutukseen lisätään aina 5€ laskutuslisä

Irtisanominen

Huoneenvuokralain mukainen irtisanomisaika on yksi (1) täysi kalenterikuukausi. Irtisanominen tulee tehdä aina kirjallisesti. Muista ilmoittaa lomakkeella myös tilinumerosi mahdollista vakuuden/veden palautuksia varten. (Huom! alla erillinen ohje kuolinpesän irtisanomista varten)

Täytä irtisanomislomake

Poismuuton yhteydessä tulee huolehtia huoneiston muuttosiivouksesta, muista mm.

 • lattiat tulee pyyhkiä
 • kaapistojen hyllyt, tasot ja ovet pestä
 • lattiakaivot ja hajulukot puhdistaa
 • Astianpesukoneen tulppaus, jos asunnossa on ollut asukkaan oma kone
 • kylmäkalusteiden sulatus ja pesu
 • roskien pois vienti (huom! jätteiden kierrätys)
 • uuni ja liesi puhdistettava
 • tarkista että kaikki ikkunat ja ovet ovat suljettuna

Saat irtisanomisesta vielä itselle vahvistuksen ja vahvistuksen mukana on poismuutto-ohjeen. Tärkeintä muutossa on, että asunto jää uudelle vuokralaiselle siistiin kuntoon. Muuton yhteydessä kaikki huoneiston avaimet tulee palauttaa Tervolan Vuokratalot Oy:n asiakapalveluun, avaimia ei saa jättää huoneistoon, eikä luovuttaa seuraavalle vuokralaiselle!

 

Omalta osalta irtisanominen

Mikäli perhetilanne muuttuu, voi huoneiston toinen päävuokralainen irtisanoa huoneiston omalta osaltaa, tällöin vuokrasuhde siirtyy irtisanomisajan jälkeen kokonaan toiselle päävuokralaiselle.

Omalta osalta irtisanominen

 

Kuolinpesän irtisanominen

Vuokralaisen vuokrasopimus ei pääty kuolemaan, vaan se siirtyy kuolinpesälle (huoneenvuokralaki 46§), jolloin kuolinpesä on vastuussa vuokrasopimuksen ehtojen täyttymisestä (vuokranmaksu, huoneiston huolellinen hoito jne.). Mikäli kuolinpesä ei halua jatkaa vuokrasopimusta, tulee huoneisto irtisanoa, jotta huoneistoa koskevat velvollisuudet päättyvät.

Irtisanomisvelvollisuus koskee kaikkia pesän osakkaita ja huoneiston yhteisvastuullisia vuokralaisia.

Kuolinpesän irtisanomisessa tulee vuokranantajalle toimittaa vainajan virkatodistus, josta selviää kaikki kuolinpesän osakkaat ja vainajan kuolinpäivä. Irtisanomiseen tulee kaikkien pesän osakkaiden allekirjoitus tai osakkaiden tulee valtakirjalla valtuuttaa edustaja irtisanomaan huoneisto.

Muuten irtisanomisen käytänteet ovat samanlaiset kuin normaalissa irtisanomisessa.

Sillä, joka oli vuokrannut huoneiston yhdessä kuolleen vuokralaisen kanssa, on oikeus kuolinpesän asemasta jatkaa vuokrasuhdetta, jollei vuokranantajalla ole perusteltua syytä vastustaa sitä. Sama oikeus vuokrasuhteen jatkamiseen on vuokralaiselta jääneellä asuinhuoneistossa asuvalla puolisolla, perheeseen kuuluvalla lapsella ja vuokralaisen tai hänen puolisonsa vanhemmalla. Vuokrasuhteen jatkamista haluavan on kolmen kuukauden kuluessa vuokralaisen kuolemasta kirjallisesti ilmoitettava vuokranantajalle, että vuokrasuhdetta halutaan jatkaa. Kun ilmoitus on tehty, kuolinpesän vastuu vuokraehtojen täyttämisestä päättyy ja vastuu siirtyy jatkamisilmoituksen tehneelle.

 

Asukastiedotteet

 • 19 6 2023

  Muutos palveluajoissa

  Olemme suljettuna ajalla 10.-23.7.2023. Tarvittaessa voit olla yhteydessä päivystysnumeroon 0400...
 • 16 11 2022

  Juolukkapolku 2 kiinteistön myynti

  Tervolan vuokratalot Oy myy huutokaupat.com sivuston kautta nettihuutokaupassa Juolukkapolku 2...
 • 28 9 2021

  Yhteistyö

  Tervolan Vuokratalot Oy ja Cash-In Consulting Oy Ab aloittavat perinnän yhteistyön, tavoitteena...
 • 28 9 2021

  Vuokralaskutus muuttuu

  1.6.2021 alkaen vuokralaskutus muuttuu kunnalta Tervolan Vuokratalot Oy:n laskutusohjelmistoon,...
 • 28 9 2021

  Muutoksen tuulet puhaltaa

  Sopimuksien uudistaminen Tervolan Vuokratalot Oy on 17.3.2021 kokouksessaan hyväksynyt yhtiön...